FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Celem projektu jest "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" polegającym na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników (pielęgniarek).

Wartość projektu: 31732, 78 zł

Okres realizacji: 01.05.2020 - 31.08.2021

GRANT

 

Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Pomorskie pomaga” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatem wsparcia w Powiecie Słupskim są pracownicy domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku. Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

Środki uzyskane w ramach grantu przeznaczone są na wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi oraz starszymi w walce z epidemią COVID-19. W ramach Grantu wsparciem zostanie objętych 128 pracowników pomocy społecznej. 

Otrzymany Grant zostanie przeznaczony na wypłatę 5-miesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z Mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek).

Łączna wysokość pozyskanych grantów wynosi 919 300 zł., w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 265 350 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie – 342 200 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku – 311 750 zł.

 

 

plakat png

 

Projekt Pomorskie S.O.S

Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn.  „Pomorskie S.O.S” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatem wsparcia w Powiecie Słupskim są pracownicy domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku. Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

Środki uzyskane w ramach grantu przyczynią się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej pracujących bezpośrednio z osobami
z niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi oraz w podeszłym wieku. Mowa tutaj o pracownikach, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są szczególnie ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2. W ramach grantu placówki zostaną wyposażone m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Łączna wysokość pozyskanych grantów wynosi 374 400 zł, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 130 800 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie – 142 800 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku – 100 800 zł