FUNDUSZE EUROPEJSKIE

GRANT

 

Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Pomorskie pomaga” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatem wsparcia w Powiecie Słupskim są pracownicy domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku. Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

Środki uzyskane w ramach grantu przeznaczone są na wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi oraz starszymi w walce z epidemią COVID-19. W ramach Grantu wsparciem zostanie objętych 128 pracowników pomocy społecznej. Otrzymany Grant zostanie przeznaczony na wypłatę 3-miesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek). Łączna wysokość pozyskanych grantów wynosi 556 800 zł., w tym:
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 160 950 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie – 208 800 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku – 187 050 zł

 

plakat png

 

Projekt Pomorskie S.O.S

Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn.  „Pomorskie S.O.S” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatem wsparcia w Powiecie Słupskim są pracownicy domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku. Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

Środki uzyskane w ramach grantu przyczynią się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej pracujących bezpośrednio z osobami
z niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi oraz w podeszłym wieku. Mowa tutaj o pracownikach, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są szczególnie ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2. W ramach grantu placówki zostaną wyposażone m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Łączna wysokość pozyskanych grantów wynosi 374 400 zł, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 130 800 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie – 142 800 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku – 100 800 zł