DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Grupa teatralna działająca w tutejszym Domu, powstała w 1992 r. i nosiła nazwę „Kubuś”. Mieszkańcy – aktorzy, będący członkami grupy teatralnej wystawiali szereg spektakli, głównie komediowe. We wrześniu 2019 r. grupa zmieniła nazwę na „Wizja”.

Grupa teatralna ma na swoim koncie wiele sukcesów. Między innymi występowali ze swoimi spektaklami na Przeglądach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, Festiwalach Twórczości Artystycznej Osób Sprawnych Inaczej,  w zaprzyjaźnionych instytucjach, a także na imprezach integracyjnych.