GRUPA TEATRALNA WIZJA

Teatroterapia, to forma terapii przez teatr, w której Mieszkańcy przygotowują scenariusz sztuki, a także stroje i ogólną scenografię.

Ten rodzaj terapii ma oczyszczają cy wpływ na psychikę  człowieka, gdyż dzięki nieskrę powanemu wyrażaniu   swoich uczuć i emocji sprzyja odreagowaniu stłumionych uczuć  i napięć.  

Grupa teatralna działająca w tutejszym Domu, powstała w 1992 r. i nosiła nazwę „Kubuś”. Mieszkańcy – aktorzy, będący członkami grupy teatralnej wystawiali szereg spektakli, głównie komediowe. We wrześniu 2019 r. grupa zmieniła nazwę na „Wizja”.

Grupa teatralna ma na swoim koncie wiele sukcesów. Między innymi występowali ze swoimi spektaklami na Przeglądach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, Festiwalach Twórczości Artystycznej Osób Sprawnych Inaczej,  w zaprzyjaźnionych instytucjach, a także na imprezach integracyjnych.