DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie przygotował dla swoich mieszkańców ofertę zajęciową, która ma na celu ich aktywizację.

W procesie aktywizacji każdy mieszkaniec traktowany jest indywidualnie i podmiotowo.

Opierając się na zdobywanym ciągle doświadczeniu, staramy się wkładać wiele wysiłku w organizację zajęć usprawniających i aktywizujących, przedstawiając mieszkańcom nowe i bardziej zróżnicowane oferty dostosowane do ich potrzeb oraz możliwości.

W naszym Domu mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w:

1. Zajęciach rehabilitacyjnych, których zakres dostosowywany jest do stanu zdrowia uczestnika oraz do jego indywidualnych potrzeb. Dodajemy wszelkich starań aby zajęcia te miały na celu utrzymanie bądź przywrócenie - na ile to możliwe, sprawności fizycznej.

Do dyspozycji mieszkańców jest profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny oraz wykwalifikowani rehabilitanci.

 

 

2. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, pozwalające na poszukiwanie bądź rozwijanie własnych zainteresowań jak i również organizowanie czasu wolnego. Stosowane formy zajęć zależne są od indywidualnych uzdolnień podopiecznych, jak i rówież dostosowane do wieku, stanu psychicznego
i samopoczucia mieszkańca.

 

 

Mieszkańcy mogą korzystać z różnych form terapii zajęciowej, m.in.: rysunek, malarstwo, fotografia, praca
w ogrodzie, wypalanie w drewnie, biblioterapia, muzykoterapia itp.

 

 

 

3. Zajęcia kulturalno - oświatowe.

Mieszkańcy biorą czynny udział w imprezach kulturalnych, które są stałym punktem w działalności naszego Domu. Regularnie organizowane są zabawy taneczne, festyny, pikniki rodzinne oraz imprezy okolicznościowe, podczas których mieszkańcy mogą integrować się z osobami spoza Domu. Organizowane są także wycieczki oraz wyjazdy do kina i teatru.

 

 

Mieszkańcy również aktywnie uczestniczą w treningach kulinarnych prowadzonych przez instruktora kulturalno - oświatowego, gdzie nabywają umiejętności przygotowania prostych potraw oraz zasad savoir - vivre.

 

 

W tutejszym Domu aktywnie działa od 1992 r. grupa teatralna "Kubuś", która występuje z bogatym repertuarem podczas naszych imprez. Aktorzy odwiedzają również inne placówki, szpitale oraz zaprzyjaźnione DPS.

 

 

Uroczyście obchodzimy Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia. Mieszkańcy aktywnie biorą udział
w niedzielnej Mszy św. odprawianej w pobliskim Kościele. Co roku również z kolędą przychodzi ksiądz proboszcz.

Z wizytą w naszym Domu był ordynariusz diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej biskup Edward Dajczak.

 

4. Zajęcia z psychologiem. Do tutejszego Domu przyjeżdża Pani psycholog, która prowadzi
z mieszkańcami indywidualne jak i grupowe zajęcia.

 

W miarę możliwości naszych mieszkańców zachęcamy ich do aktywnego uczestnictwa w oferowanych zajęciach.

W trosce o mieszkańców nie umiejących czytać, przygotowaliśmy ofertę zajęciową w formie obrazkowej, która jest dostępna na każdym oddziale.