Dom Pomocy Społecznej w Machowinie przygotował dla swoich Mieszkańców ofertę zajęciową, która ma na celu ich aktywizację.

W procesie aktywizacji każdy Mieszkaniec traktowany jest indywidualnie i podmiotowo.

Opierając się na zdobywanym ciągle doświadczeniu, staramy się wkładać wiele wysiłku w organizację zajęć usprawniających i aktywizujących, przedstawiając Mieszkańcom nowe i bardziej zróżnicowane oferty dostosowane do ich potrzeb oraz możliwości.

Oferta zajęć dla Mieszkańców:

 

1. Zajęcia rehabilitacyjne.

Ich zakres dostosowany jest do stanu zdrowia uczestnika oraz do jego indywidualnych potrzeb. Dodajemy wszelkich starań aby zajęcia te miały na celu utrzymanie bądź przywrócenie - na ile to możliwe, sprawności fizycznej.

Mieszkańcy są rehabilitowani przez wykwalifikowanych techników fizjoterapii, którzy dostosowują ćwiczenia do możliwości i sprawności ruchowej Mieszkańców, m.in.:

 • masaż wibracyjny,
 • zabiegi cieplne z wykorzystaniem lampy SOLLUX
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia bierne i czynne,
 • trening koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • zajęcia ruchowe na powietrzu (koszykówka, wycieczki rowerowe, siatkówka, tenis stołowy, Boule),
 • regularne wyjazdy na basen do Słupska,
 • nordic walking.
 • nauka i doskonalenie techniki lokomocji przy użyciu zaopatrzenia ortopedycznego (kule, balkoniki, wózki inwalidzkie) w pomieszczeniach i terenie
 • ćwiczenia manualne dłoni z wykorzystaniem stolika do ćwiczeń dłoni
 • ćwiczenia równoważne, longacyjne,
 • zajęcia z mieszkańcami na siłowni, m.in. trening wytrzymałościowy, ogólnokondycyjne treningi stacyjne, itp.

Mieszkańcy codziennie korzystają z nowocześnie wyposażonej sali rehabilitacyjnej, w której znajdują się:

 • UGUL (uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego),
 • rowery stacjonarne,
 • rotor elektryczny do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych,
 • stół do masażu,
 • bieżnię stacjonarną,
 • orbitrek,
 • atlas do ćwiczeń ogólnokondycyjnych i siłowych,
 • drabinki gimnastyczne,
 • materace gimnastyczne,
 • przyrząd do ćwiczenia kończyn górnych i dolnych,
 • urządzenie do masażu – AQUAVIBRON,
 • lampa SOLLUX,
 • inne pomoce gimnastyczne (hantle, piłki rehabilitacyjne).

 

2. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

Mieszkańcy codziennie mogą korzystać z bogatej oferty terapii zajęciowej, podczas której wykorzystywana jest arteterapia.

 • Arteterapia to działanie lecznicze za pośrednictwem środków sztuki, a stosuje się niej takie techniki jak:
 • Muzykoterapię – polegającą na słuchaniu muzyki, śpiewaniu, graniu na instrumentach, relaksacja przy muzyce.
 • Choreoterapię - jest to aktywność fizyczna w rytm muzyki, integracja poprzez taniec.
 • Plastykoterapię – zakłada rysowanie, malowanie szkicowanie, kolorowanie, modelowanie w masach plastycznych.
 • Biblioterapię – czytanie dzieł literackich, słuchanie poezji i bajek, tworzenie własnych dzieł literackich.
 • Filmoterapię – oglądanie filmów, dyskutowanie o nich lub wymyślanie własnych scenariuszy,
 • Fotografoterapię – oglądanie zdjęć, wywoływanie zdjęć, robienie zdjęć przy użyciu różnego sprzętu i technik,
 • Chromoterapię – przebywanie w otoczeniu różnego rodzaju kolorów, wykonywanie prac plastycznych przy użyciu kredek czy farb.
 • Teatroterapię – działanie terapeutyczne poprzez teatr, tworzenie scenariuszy i scenerii do przedstawień,
 • Hortikuloterapię – inaczej nazywana terapią roślinną lub ogrodową, działanie poprzez zajmowanie się roślinami.

Dodatkowo Mieszkańcy mogą uczestniczyć w zajęciach z zakresu ergoterapii, podczas których zajmują się krawiectwem, hafciarstwem, dziewiarstwem, stolarstwem, ceramiką, wikliniarstwem.

Podczas zajęć terapeutycznych również odbywają się zajęcia z zakresu ludoterapii - to znaczy Mieszkańcy wspólnie grają w wybrane przez siebie gry planszowe i zabawy.

Zajęcia terapeutyczne pozwalają na poszukiwanie bądź rozwijanie własnych zainteresowań jak i również organizowanie czasu wolnego.

Stosowane formy zajęć przez terapeutów zajęciowych zależne są od indywidualnych uzdolnień Mieszkańców, jak i również dostosowane do wieku, stanu psychicznego i Ich samopoczucia.

 

3. Zajęcia kulturalno - oświatowe.

Zajęcia kulturano - oświatowe realizowane w tut. Domu mają na celu uwydatnienie roli kultury w życiu naszych Mieszkańców, pomoc w wyborze właściwych wartości, kreowaniu twórczych i otwartych postaw,
a także zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturowych i rozwijanie twórczości własnej.

Mieszkańcy biorą czynny udział w imprezach kulturalnych, które są stałym punktem w działalności naszego Domu. Regularnie organizowane są zabawy taneczne, festyny, pikniki rodzinne oraz imprezy okolicznościowe, podczas których Mieszkańcy mogą integrować się z osobami spoza Domu. Organizowane są także wycieczki oraz wyjazdy do kina i teatru.

Podczas zajęć z instruktorem do spraw kulturalno - oświatowych prowadzony jest również przez Mieszkańców grupę literacką kwartalnik "WŚRÓD NAS", w którym zawarte są najważniejsze wydarzenia
z życia naszego Domu.

Mieszkańcy również aktywnie uczestniczą w treningach kulinarnych prowadzonych przez instruktora kulturalno - oświatowego, gdzie nabywają umiejętności przygotowania prostych potraw oraz zasad savoir - vivre.

Mieszkańcy biorą również udział w warsztatach rzemiosła artystycznego. Prowadzone są również treningi budżetowe, w ramach których Mieszkańcy jeżdżą do miasta na zakupy bądź do miejscowego sklepu.

W tutejszym Domu aktywnie działa od 1992 r. grupa teatralna "Wizja", która występuje z bogatym repertuarem podczas naszych imprez. Aktorzy odwiedzają również inne placówki, szpitale oraz zaprzyjaźnione Domy Pomocy Społecznej.

Aktywnie działa również zespół KADROS, który pod okiem instruktora ds. kulturalno - oświatowych wykonuje różny repertuar. Działa zespół FOLK-LORE łączący elementy śpiewu, tańca, stroju ludowego i gry na orginalnych instrumentach, a w repertuarze znajdują się nowoczesne utwory z gatunku piosenki biesiadnej.

Swoją pasję muzyczną podczas zajęć z insturktorem ds. k.- o. również rozwijają soliści.

Uroczyście obchodzimy Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia. Mieszkańcy aktywnie biorą udział
w niedzielnej Mszy św. odprawianej w pobliskim Kościele. Co roku również z kolędą przychodzi ksiądz proboszcz.

Z wizytą w naszym Domu był ordynariusz diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej biskup Edward Dajczak.

 

4. Oferta biblioterapeutyczna.

W tutejszym Domu działa punkt biblioteczny, w którym zgromadzony jest bogaty zbiór książek, codziennej prasy, czasopism oraz audiobooków, dedykowanych dla Mieszkańców nie umiejących czytać oraz mających problem ze wzrokiem.

 

5. Zajęcia sportowe.

Zajęcia sportowe oferowane przez tut. Dom to szereg gier i ćwiczeń, w których uczestniczą nasi Mieszkańcy. Ruch jak wiadomo wpływa pozytywnie na stan naszej kondycji fizycznej, ale i na wydzielanie hormonu szczęścia - endorfiny. Zajęcia sportowe nie tylko uczą działania drużynowego, skupienia, zdrowej rywalizacji, ale także są elementem integracji społecznej, kształtują i promują prozdrowotny tryb życia, również wpływają na odporność organizmu.

Zajęcia sportowe przeznaczone dla naszych Mieszkańców obejmują: wycieczki rowerowe, granie wpiłkę nożną, koszykówkę, badmintona, tenis stołowy, frisbee, fitness, boule, Nordic Walking, zajęcia na siłowni, ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu, itp.

 

6. Oferta rekreacyjno - turystyczna.

Mieszkańcy Domu aktywnie uczestniczą we wszelkich aktywnościach związanych z rekreacją, m.in. ogniska, przejażdżki rowerowe, wyjazdy na jednodniowe wycieczki, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych.

 

7. Zajęcia z psychologiem.

Do tutejszego Domu przyjeżdża Pani psycholog, która prowadzi z Mieszkańcami indywidualne jak i grupowe zajęcia, których celem jest poprawa stanu psychicznego Mieszkańców.

Ponadto psycholog zajmuje się diagnozami Mieszkańców na potrzeby różnych instytucji, a także współpracuje z pracownikami pierwszego kontaktu w opracowaniu Indywidualnych Planów Wsparcia dla Mieszkańców tut. Domu.