DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie przygotował dla swoich Mieszkańców ofertę zajęciową, która ma na celu ich aktywizację.

W procesie aktywizacji każdy Mieszkaniec traktowany jest indywidualnie i podmiotowo.

Opierając się na zdobywanym ciągle doświadczeniu, staramy się wkładać wiele wysiłku w organizację zajęć usprawniających i aktywizujących, przedstawiając Mieszkańcom nowe i bardziej zróżnicowane oferty dostosowane do ich potrzeb oraz możliwości.

Oferta zajęć dla Mieszkańców:

1. Zajęcia rehabilitacyjne.

Ich zakres dostosowany jest do stanu zdrowia uczestnika oraz do jego indywidualnych potrzeb. Dodajemy wszelkich starań aby zajęcia te miały na celu utrzymanie bądź przywrócenie - na ile to możliwe, sprawności fizycznej.

Do dyspozycji Mieszkańców jest profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny oraz wykwalifikowani rehabilitanci.

 

 

2. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

Pozwalają na poszukiwanie bądź rozwijanie własnych zainteresowań jak i również organizowanie czasu wolnego. Stosowane formy zajęć zależne są od indywidualnych uzdolnień Mieszkańców, jak i rówież dostosowane do wieku, stanu psychicznego i Ich samopoczucia.

Mieszkańcy mogą korzystać z różnych form terapii zajęciowej, m.in.: rysunek, malarstwo, fotografia, praca
w ogrodzie, wypalanie w drewnie, biblioterapia, muzykoterapia itp.

 

 

3. Zajęcia kulturalno - oświatowe.

Mieszkańcy biorą czynny udział w imprezach kulturalnych, które są stałym punktem w działalności naszego Domu. Regularnie organizowane są zabawy taneczne, festyny, pikniki rodzinne oraz imprezy okolicznościowe, podczas których Mieszkańcy mogą integrować się z osobami spoza Domu. Organizowane są także wycieczki oraz wyjazdy do kina i teatru.

Mieszkańcy również aktywnie uczestniczą w treningach kulinarnych prowadzonych przez instruktora kulturalno - oświatowego, gdzie nabywają umiejętności przygotowania prostych potraw oraz zasad savoir - vivre.

W tutejszym Domu aktywnie działa od 1992 r. grupa teatralna "Wizja", która występuje z bogatym repertuarem podczas naszych imprez. Aktorzy odwiedzają również inne placówki, szpitale oraz zaprzyjaźnione Domy Pomocy Społecznej.

Uroczyście obchodzimy Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia. Mieszkańcy aktywnie biorą udział
w niedzielnej Mszy św. odprawianej w pobliskim Kościele. Co roku również z kolędą przychodzi ksiądz proboszcz.

Z wizytą w naszym Domu był ordynariusz diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej biskup Edward Dajczak.

 

4. Oferta biblioterapeutyczna. 

W tutejszym Domu działa punkt biblioteczny, w którym zgromadzony jest bogaty zbiór książek, codziennej prasy, czasopism oraz audiobooków, dedykowanych dla Mieszkańców nie umiejących czytać oraz mających problem ze wzrokiem.

5. Zajęcia sportowe.

 Bogata oferta zajęć sportowych jest dostosowana do możliwości sprawnościowych Mieszkańców. Ćwiczenia oraz gry na świeżym powietrzu również sprzyjają integracji Mieszkańców, którzy bardzo chętnie grają w gry zespołowe m.in. boule, koszykówka, tenis stołowy, itp.

 

6. Oferta rekreacyjno - turystyczna.

Mieszkańcy Domu aktywnie uczestniczą we wszelakich aktywnościach związanych z rekreacją, m.in. ogniska, przejażdżki rowerowe, wyjazdy na jednodniowe wycieczki, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych.

 

7. Zajęcia z psychologiem.

Do tutejszego Domu przyjeżdża Pani psycholog, która prowadzi z Mieszkańcami indywidualne jak i grupowe zajęcia.