PUNKT BIBLIOTECZNY

Biblioterapia, jest to jedna z metod arteterapii, która polega na czytaniu dzieł literackich, słuchaniu poezji i bajek, a także tworzeniu dzieł literackich. Służy regeneracji systemu nerwowego i psychiki Mieszkańców.

Biblioterapia jako forma terapii ma za zadanie również rozładować negatywne emocje, motywować do uczenia się nowych rzeczy, wzmacniać poczucie własnej wartości.

W naszym Domu działa punkt biblioteczny, w którym odbywają się zajęcia z biblioterapii, jest on wyposażony w wiele ciekawych pozycji książkowych, czasopisma, codzienną prasę oraz audiobooki - z myślą o Mieszkańcach nie umiejących czytać i mających problemy ze wzrokiem. Wszystkie pozycje w księgozbiorze podzielone są na kategorie, tak aby ułatwić znalezienie interesującej Mieszkańca książki.

Każdy chętny Mieszkaniec ma założoną kartę biblioteczną, na którą wypożycza interesujące Go pozycje książkowe.

W ramach zajęć biblioterapeutycznych Mieszkańcy naszego Domu czytali bieżącą prasę, rozwiązywali krzyżówki, a także przeglądali literaturę fachową na temat ciekawostek przyrodniczych.

W ramach zajęć z biblioterapii Mieszkańcy poszczególnych oddziałów naszego Domu wykonywali książki dotykowe - nową formę terapii, która wzbogaciła ofertę terapeutyczną DPS Machowino. Mieszkańcy uczestniczyli również w pogawędce na temat roślin, czytali prasę naukową, a następnie wykonywali tematyczne rysunki.

Z myślą o Mieszkańcach naszego Domu, którzy mają trudności z czytaniem, pozostali jego Mieszkańcy postanowili wykonać książki dotykowe. To nowa forma terapii, która na stałe wpisze się w katalog usług oferowanych przez DPS Machowino w ramach biblioterapii. Najpiękniejsze w pracy nad książkami dotykowymi jest to, iż sami Mieszkańcy wykonają poszczególne strony ksiąg z materiałów ogólnodostępnych. Dzięki Nim pozostali współmieszkańcy będą mogli doznać sensorycznych wrażeń. Wielkie brawa za wspaniały pomysł!

W ramach biblioterapii Mieszkańcy poszczególnych oddziałów naszego Domu nie tylko czytają codzienną prasę, ale i odbywają pogadanki naukowe. Tym razem rozmawiali na temat zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt.

Mieszkańcy oddziału "Eden" skorzystali z zasobów Punktu Bibliotecznego naszego Domu. W Ich ręce trafiła nie tylko prasa codzienna, ale i wybrane pozycje książkowe. Obcowanie ze słowem pisanym w każdej formie doskonale wpływa na rozwój każdego z nas.