PUNKT BIBLIOTECZNY

Biblioterapia, jest to jedna z metod arteterapii, która polega na czytaniu dzieł literackich, słuchaniu poezji i bajek, a także tworzeniu dzieł literackich. Służy regeneracji systemu nerwowego i psychiki Mieszkańców.

Biblioterapia jako forma terapii ma za zadanie również rozładować negatywne emocje, motywować do uczenia się nowych rzeczy, wzmacniać poczucie własnej wartości.

W naszym Domu działa punkt biblioteczny, w którym odbywają się zajęcia z biblioterapii, jest on wyposażony w wiele ciekawych pozycji książkowych, czasopisma, codzienną prasę oraz audiobooki - z myślą o Mieszkańcach nie umiejących czytać i mających problemy ze wzrokiem. Wszystkie pozycje w księgozbiorze podzielone są na kategorie, tak aby ułatwić znalezienie interesującej Mieszkańca książki.

Każdy chętny Mieszkaniec ma założoną kartę biblioteczną, na którą wypożycza interesujące Go pozycje książkowe.

Punkt Biblioteczny DPS Machowino został wyposażony nie tylko w nowe pozycje książkowe, ale i nową formę biblioterapeutyczną, a mianowicie w karuzelę z pieczątkami i poduszkami do stemplowania. Stemplowane litery mogą być punktem wyjścia do ćwiczeń z literami, słowami, a nawet zdaniami. Rozwija i wspiera funkcje poznawcze, koordynację oko - ręka i zdolności motoryczne dłoni. 

W ramach zajęć biblioterapeutycznych Mieszkańcy naszego Domu czytali bieżącą prasę, rozwiązywali krzyżówki, a także przeglądali literaturę fachową na temat ciekawostek przyrodniczych.

W ramach zajęć z biblioterapii Mieszkańcy poszczególnych oddziałów naszego Domu wykonywali książki dotykowe - nową formę terapii, która wzbogaciła ofertę terapeutyczną DPS Machowino. Mieszkańcy uczestniczyli również w pogawędce na temat roślin, czytali prasę naukową, a następnie wykonywali tematyczne rysunki.

Z myślą o Mieszkańcach naszego Domu, którzy mają trudności z czytaniem, pozostali jego Mieszkańcy postanowili wykonać książki dotykowe. To nowa forma terapii, która na stałe wpisze się w katalog usług oferowanych przez DPS Machowino w ramach biblioterapii. Najpiękniejsze w pracy nad książkami dotykowymi jest to, iż sami Mieszkańcy wykonają poszczególne strony ksiąg z materiałów ogólnodostępnych. Dzięki Nim pozostali współmieszkańcy będą mogli doznać sensorycznych wrażeń. Wielkie brawa za wspaniały pomysł!

W ramach biblioterapii Mieszkańcy poszczególnych oddziałów naszego Domu nie tylko czytają codzienną prasę, ale i odbywają pogadanki naukowe. Tym razem rozmawiali na temat zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt.