ZESPÓŁ FOLK-LORE

Muzykoterapia w naszym Domu skupia się na rozwijaniu zdolności wokalnych Mieszkańców, którzy sami inicjują spotkania, a także dobierają repertuar.

Muzykoterapia to zarówno słuchanie muzyki, tworzenie muzyki czy też wykonywanie utworów muzycznych i wpływa na psychikę tworząc bardzo różne emocje, w naszych Mieszkańcach zawsze są one pozytywne.

Podczas zajęć z muzykoterapii Mieszkańcy naszego Domu rozwijają swoją wrażliwość muzyczną przy użyciu różnych instrumentów. W ten sposób trwają przygotowania do prób nowego zespołu DPS Machowino pn. "Folk - Lore".

Podczas zajęć umuzykalniających Mieszkańcy z oddziału "Nasza Rodzina" uczyli się nowych instrumentów. Każdy mógł spróbować wydobywać dźwięki i grać. W ten sposób trwają przygotowania do uruchomienia prób zespołu "Folk-Lore".

W ramach zajęć umuzykalniających Mieszkańcy zaczęli wydobywać pierwsze dźwięki z torby pełnej prostych instrumentów. W ten sposób przygotowujemy się do prób nowego zespołu "Folk-Lore". Radością dźwięków rozkoszował się cały oddział "Oaza".