Celem projektu jest "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" polegającym na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników (pielęgniarek).

Wartość projektu: 31732, 78 zł

Okres realizacji: 01.05.2020 - 31.08.2021