GRANT

 

Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Pomorskie pomaga” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatem wsparcia w Powiecie Słupskim są pracownicy domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku. Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

Środki uzyskane w ramach grantu przeznaczone są na wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi oraz starszymi w walce z epidemią COVID-19. W ramach Grantu wsparciem zostanie objętych 128 pracowników pomocy społecznej. 

Otrzymany Grant zostanie przeznaczony na wypłatę 5-miesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z Mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek).

Łączna wysokość pozyskanych grantów wynosi 919 300 zł., w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 265 350 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie – 342 200 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku – 311 750 zł.