plakat png

 

Projekt Pomorskie S.O.S

Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn.  „Pomorskie S.O.S” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatem wsparcia w Powiecie Słupskim są pracownicy domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku. Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

Środki uzyskane w ramach grantu przyczynią się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej pracujących bezpośrednio z osobami
z niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi oraz w podeszłym wieku. Mowa tutaj o pracownikach, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są szczególnie ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2. W ramach grantu placówki zostaną wyposażone m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Łączna wysokość pozyskanych grantów wynosi 374 400 zł, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 130 800 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie – 142 800 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku – 100 800 zł