SPOTKANIA FILMOWE

Filmoterapia Mieszkańców jest to wspomaganie tradycyjnych terapii poprzez włączenie w nie filmów. Ten rodzaj terapii stawia na głębsze przeżywanie filmów. Emocje, które towarzyszą Mieszkańcom podczas seansu, odgrywają w filmoterapii kluczową rolę. Analiza czy interpretacja treści nie są najważniejsze, ale właśnie to, jak czuje się Mieszkaniec, oglądając wybrany film.

W naszym Domu Mieszkańcy mają organizowane seanse filmowe, na które filmy wybierają wspólnie z terapeutami.