Podczas dzisiejszych zajęć rehabilitacyjnych Mieszkańcy ćwiczyli, ale znaleźli się i chętni, którzy woleli układać puzzle.