I oto jest! Kolejny numer kwartalnika "WŚRÓD NAS", w którym nasza grupa redakcyjna zawarła najważniejsze wydarzenia.

Między innymi w numerze: informacje z życia Domu, pasje Mieszkańców, kącik kulinarny, kronika sportowa, krzyżówka oraz żarty i humory.

Zapraszamy do lektury!