DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Dnia 29 grudnia 2016 roku zorganizowano spotkanie Mieszkańców aktywnie uczestniczących w zajęciach rehabilitacji społecznej, na którym to zostały wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy.