DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie”

                                                                                                                           Dag Hammarskjöld

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie składa serdeczne podziękowanie dla:

  • Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  • Urzędu Gminy Ustka,
  • Urzędu Miasta Ustka,
  • Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga w Objeździe”,
  • Stowarzyszeniu „Kobiecy Słupsk”,
  • Stowarzyszeniu „COOLTURKA”,
  • ORBICO Sp z o.o. w Warszawie,

za udzielenie wsparcia w  formie bezpłatnego przekazania środków ochrony osobistej dla mieszkańców
i pracowników naszego Domu.