DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Mieszkańcy zorganizowali wraz z instuktorem ds. kulturalno - oświatowych zabawę sylwestrową.