DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

24 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas którego pani Ewa Młynarczyk - Dyrektor Domu, złożyła świąteczne życzenia. Wspólnie zaśpiewane zostały kolędy, wszyscy podzielili się opłatkiem, a następnie zasiedli do wigilijnej wieczerzy.