DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Dnia 17 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie mieszkańców, którzy cały rok aktywnie uczestniczyli
w zajęciach rehabilitacji społecznej i zostali wyróżnieni.

Wyróżnione osoby otrzymały z rąk pani Dyrektor nagrody i podziękowania.