DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Mieszkańcy tut. Domu uczestniczyli w zabawie Andrzejkowej, na którą zaproszeni zostali przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.