DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Dnia 23 listopada br. odbyło się uroczyste spotkanie naszych najstarszych Mieszkańców.

Życzenia wszelkiej pomyślności oraz zdrowia w imieniu całego personelu DPS złożyła dyrektor Pani Ewa Młynarczyk.

Dla naszych Seniorów przygotowany był słodki poczęstunek oraz małe paczki ze słodkościami ufundowane przez Gminę Ustka.

Całość spotkania uświetnił swoim występem muzycznym Pan Dariusz Słowiński.