DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Mieszkańcy tut. Domu w tym roku obrali kierunek na Mielno, gdzie w ośrodku "Anastazja" uczestniczyli
w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym.

Nie zabrakło zabaw tanecznych z atrakcjami, pieszych wycieczek oraz zabiegów rehabilitacyjnych.