DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Mieszkańcy wybrali się do Akwarium Gdyńskiego, gdzie zobaczyli wiele ciekawych gatunków ryb i gadów oraz część muzealną z różnymi informacjami.