Podczas zajęć z muzykoterapii Mieszkańcy naszego Domu rozwijają swoją wrażliwość muzyczną przy użyciu różnych instrumentów. W ten sposób trwają przygotowania do prób nowego zespołu DPS Machowino pn. "Folk - Lore".