GRUPA WĘDKARSKA

Grupa wędkarska działająca w tut. Domu podchodzi do wędkowania jak do "ryboterapii". Podczas wędkowania Mieszkańcy mają kontakt z naturą, mogą poznać różne gatunki ryb, metody połowu ryb i zapoznać się ze sprzętem.

Mieszkańcy podczas takiego pobytu nad wodą mogą się wyciszyć i rozwijać swoje hobby, które umożliwia im również startowanie w zawodach wędkarskich.