Podczas zajęć umuzykalniających Mieszkańcy z oddziału "Nasza Rodzina" uczyli się nowych instrumentów. Każdy mógł spróbować wydobywać dźwięki i grać. W ten sposób trwają przygotowania do uruchomienia prób zespołu "Folk-Lore".