DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Jedną z form terapii zajęciowej jest praca z drewnem, na co składa się: wypalanie różnego rodzaju obrazów, tworzenie form przestrzennych, szlifowanie, wycinanie itp.

Poniżej kilka prac.